Leer spraakmotorische stoornissen evidenced-based herkennen, onderzoeken en behandelen.

Het behandelen van spraakklankstoornissen is iets wat bijna alle logopedisten doen maar het is vaak moeilijker dan het lijkt.

Toen ik pas afgestudeerd was, kende ik enkel fonetische spraakklankstoornissen en de behandeling volgens Van Riper. Over fonologische stoornissen en hoe deze te behandelen was toen, zeker in het Nederlandstalig gebied, nog maar weinig gekend. Gelukkig werd nadien Metaphon vertaald naar het Nederlands en leerde ik Hodson & Paden kennen en sindsdien kon ik ook fonologisch gaan behandelen. Beide methodes werkten zeer goed bij veel kinderen maar toch waren er soms kinderen waarbij het probleem ruimer bleek te zijn, bij wie de methodes niet zo goed bleken aan te slaan als verwacht.

Ik besloot om de basiscursus PROMPT te gaan volgen en toen ging er een hele nieuwe wereld voor mij open. Ik leerde ook spraakmotorische problemen herkennen en behandelen en ik merkte dat ik veel sneller resultaat boekte, ook bij kinderen met ernstige spraakklankstoornissen.

Mijn interesse in spraakmotoriek en spraakmotorische stoornissen was aangewakkerd en ik ging me er steeds meer in verdiepen. Ik leerde meer over de principes van motorisch leren, over DTTC (Dynamic Temporal Tactile Cueing), over ReST (Rapid Syllable Transition Training) en over hoe je spraakmotorische problemen kan aanpakken tijdens je behandeling.

Wanneer ik nu een kind met spraakklankstoornissen krijg aangemeld, weet ik altijd waar te beginnen en kan ik alle tools die ik mij in de loop der jaren eigen heb gemaakt aanwenden en dat zorgt ervoor dat ik vaak sneller vooruitgang boek!

Met deze cursus wil ik ook jou helpen om je logopedische skills nog verder te verbeteren zodat je met meer zelfvertrouwen en meer kennis aan de behandeling van ernstige spraakklankstoornissen kan beginnen.

Ken jij dat?

 • Je krijgt een kind aangemeld met veel inconsistente spraakklankstoornissen en een beperkt klankenrepertoire en je weet niet waar te beginnen.
 • Je behandelt een kind al een hele tijd maar merkt toch weinig vooruitgang.
 • Je steekt uren in voorbereiding van je behandelingen.
 • Je hebt een vermoeden van spraakontwikkelingsdyspraxie maar je weet niet hoe je het kan diagnosticeren.
 • Je weet niet welke doelwoorden belangrijk zijn en het meeste effect zullen hebben.
 • Je ziet dat het kind dyspractische kenmerken heeft maar je weet niet hoe je dit moet aanpakken.

Maar je wil eigenlijk...

 • Weten hoe je een kind met een vermoedelijke spraakontwikkelingsdyspraxie kan onderzoeken.
 • Een goed behandelplan kunnen opstellen.
 • Zelf durven beginnen aan de behandeling van kinderen met spraakmotorische problemen.
 • Je voorbereidingstijd drastisch inkorten.
 • Op een leuke manier en evidence-based therapie geven.
 • Sneller vooruitgang boeken.

Is dit allemaal heel herkenbaar? Dan is de cursus 'Spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen' écht iets voor jou!

Na het volgen van de cursus weet jij:

 • Hoe de spraakmotorische ontwikkeling verloopt en wat spraakmotorische problemen zijn.
 • Wat de kenmerken van spraakontwikkelingsdyspraxie zijn en kan je daardoor de meest geschikte werkwijze voor je behandeling selecteren.
 • Hoe je met jouw cliënt sneller vooruitgang kan boeken omdat je evidence-based gaat werken.
 • Hoe je de juiste informatie bij ouders kan verzamelen.
 • Hoe je een dynamisch onderzoek kan afnemen.
 • Hoe je aan ouders en kinderen op een begrijpelijke manier kan uitleggen wat spraakontwikkelingsdyspraxie is.
 • Hoe je zelfzekerder kan gaan behandelen.
 • Hoe je methodes kan gaan hanteren die na een grondige analyse van de onderzoeksgegevens en het opstellen van het behandelplan een minimum aan voorbereiding vragen.
Ik schrijf me nu in!

Hoe ziet de cursus eruit?

Je kan de cursus met videopresentaties en materiaal volgen op een online leerplatform. De modules komen één voor één online beschikbaar gedurende een periode van 3 maanden.

7

MODULES

3

LIVE-SESSIES

LEVENSLANG TOEGANG

MET UPDATES

EXTRA

 • Checklist klankeninventarisatie
 • Checklist alarmsignalen
 • Checklist kenmerken SOD
 • Template onderzoek
 • Scoreformulier onderzoek

Modules

01

Theoretische achtergrond

02

Wat is spraakontwikkelingsdyspraxie?

03

De principes van motorisch leren binnen spraaktherapie

04

Diagnostiek

05

Behandelen volgens DTTC (Dynamic Temporal en Tactile Cueing)

06

Behandelen volgens ReST (Rapid Syllable Transition Training)

07

Casuïstiek en materiaal

Prijs:

€ 699

Ben je er klaar voor?

Start de cursus en voeg het behandelen van spraakmotorische stoornissen toe aan je logopedische skills!!

€ 699

Ik schrijf me nu in!

FAQs

Wanneer kan je de cursus volgen?

De cursus start op 20 september 2021 en loopt tot 22 december 2021.

Worden de modules live gegeven?

Nee, de modules zijn vooraf opgenomen videopresentaties en ze komen één voor één beschikbaar op een leerplatform (om de 2 à 3 weken).

Hoelang heb ik toegang tot de cursus?

Je hebt onbeperkt toegang tot de cursus en updates in de toekomst! Je kan de cursus dus op je eigen tempo doorlopen of later nog een module opnieuw bekijken!

Komt PROMPT ook aan bod tijdens de cursus?

Nee, de focus van de cursus ligt niet op PROMPT. Het kan zijn dat er soms kort naar verwezen wordt maar de PROMPT-benadering zelf wordt niet besproken.

Kan ik de cursus ook in schijven betalen?

Ja, dat kan!

Je kan het cursusgeld in één keer betalen of je kan gebruik maken van een afbetalingsplan. Aan jou de keuze!

Ik heb nu te weinig tijd om de cursus te volgen. Kan ik de modules ook later bekijken?

Ja, dat kan!

De modules worden op een leerplatform gezet en blijven onbeperkt beschikbaar. Je kan alles dus rustig op je eigen tempo bekijken.

Ook de replays van de livesessies komen op het leerplatform en bovendien zal de cursus regelmatig geüpdatet worden!

Is deze cursus vooral bedoeld voor de behandeling van spraakontwikkelingsdyspraxie?

Ja en nee 🙂

De behandelmethodes DTTC (Dynamic Temporal and Tactile Cueing) en ReST (Rapid Syllable Transition Training) zijn ontwikkeld voor het behandelen van kinderen met SOD maar de technieken die je leert kan je ook gaan toepassen bij andere spraakmotorische problemen.

Er is namelijk niet altijd sprake van SOD bij spraakmotorische problemen. Het kan ook om een spraakmotorische achterstand of een ontwikkelingsdysarthrie gaan.

Je zal tijdens de cursus leren kijken naar bewegingen en leren hoe je de principes van motorisch leren kan toepassen. Deze visie zal je zelfs helpen bij het behandelen van fonetische én fonologische spraakklankstoornissen!

Is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen?

Ja zeker! Er worden 3 livesessies voorzien waarbij je vragen kan stellen. Ook is er op het leerplatform plaats voorzien voor het stellen van schriftelijke vragen.

Zijn er ook nog extra's, naast de modules?

Ja, je krijgt verschillende documenten ter beschikking!

 • Checklist klankeninventarisatie
 • Checklist alarmsignalen
 • Checklist kenmerken SOD
 • Template onderzoek
 • Scoreformulier onderzoek
Ik schrijf me nu in!

Wie ben ik?

Ik ben Sabine Verhemeldonck, logopediste in Logopediepraktijk Sterk. Daar behandel ik kinderen met spraak- en taalproblemen, leerproblemen en oro-myofunctionele problemen. Ik ben ook een gecertificeerd PROMPT-therapeute. Daarnaast organiseer ik sinds 2019 studiedagen, webinars, workshops en cursussen om andere logopedisten te ondersteunen en te inspireren.